Ladda ner etableringsguiden gratis

Kontakta oss nedan så skickar vi vår guide gällande juridik, revision och skatt samt pension och försäkring.

Vad är Etablera

Efter många års erfarenhet av att bistå svenska bolag med att starta och driva verksamhet i England har vi sett att svenska företag ofta saknar tillräcklig information om vad som krävs för en etablering i England. Lagar och regler i England skiljer sig från dem i Sverige och byråkratin kan ofta bli besvärlig att förstå sig på. Vi har därför utformat en guide som vi hoppas kan ge en överblick över vad man skall tänka på inför ett beslut om etablering i England.

Tanken är att vår etableringsguide skall fungera som en första överblick av etableringsprocessen och tips under vägen och även understryka vissa skillnader mellan Engelsk och Svensk lag i detta område.

IMG_0203

Från vänster: Josefin Lönnborg, Michael Lawrence, Johan Auren, Christian Bjärnram

Juridik

9BD04E6D-D14C-47A4-91B5-3E03889EAD92

Lönnborg  Bjärnram Solicitors tillhandahåller i huvudsak affärs- och bolags juridiska tjänster vid etablering av svenskägda bolag i England. Vid en nyetablering bistår vi med bland annat juridisk analys och rådgivning samt avtalsskrivande som till exempel anställningskontrakt och allmänna villkor. Vi agerar även ofta som externa bolagsjurister på löpande basis i svenskägda företag i England.

Christian Bjärnram, partner, Lönnborg Bjärnram Solicitors. Utbildning: International Business & Trade (BS), Durham University (LLB) och College of Law (LPC). Erfarenhet: 14 års erfarenhet med att ge juridisk rådgivning till svenska bolag som etablerar och bedriver verksamhet i England och/eller under engelsk lag.

Många bolag hade sparat mycket tid och kraft ifall de fick en klar bild av vad som krävs och vad de faktiskt behöver innan de sätter igång med etableringen i England“.

Josefin Lönnborg, partner, Lönnborg Bjärnram Solicitors. Utbildning: Juridiska Fakulteten Lunds Universitet (Jur.kand), London School of Economics (LLM). Erfarenhet: Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Stockholm, Sverige) 2006-2008, McGuireWoods London LLP (London, UK) 2008 – 2017. 11 års erfarenhet av affärsjuridik i både Sverige och England.

Det är viktigt att inte underskatta olikheterna i det svenska och engelska rättssystemet.  Många misstag hade kunnat undvikas om företag i ett tidigt skede fick rätt information och guidning”.

Revision och skatt

15C9259B-4D5C-4889-9A84-82CB85A86E51

Accountum Chartered Accountants and Chartered Tax Advisors är en engelsk revisionsbyrå med många års erfarenhet av rådgivning till svenskägda bolag i England. Vi erbjuder bland annat bokföring, skatterådgivning samt  revision.

Johan Auren, managing director, Accountum Ltd. Utbildning: BSc Business Management from University of London, Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Chartered Tax Adviser Chartered Institute of Taxation. Erfarenhet: Bolton Colby Chartered Accountants (Staines, England) 1999-2001, H W Fisher & Co Chartered Accountants (London, England) 2001-2005, Moore Stephens Chartered Accountants (London, England) 2005-2007, KPMG LLP (London, England) 2007-2009, Accountum Ltd Chartered Accountants 2009 to date. 20 års erfarenhet av att ge rådgivning inom UK skatt, redovisning och revision till Svenska bolag som etablerat sig i UK.

“Det är väldigt viktigt att anlita en kvalificerad revisor och skatterådgivare i ett tidigt stadie för att undvika kostsamma misstag med compliance och HMRC (brittiska skattemyndigheten).”

Pension och försäkring

Global WealthMap bistår vid finansiell planering till svenskägda bolag i England som till exempel pensionsavtal, försäkringar och andra anställningsförmåner för de anställda. Vi kan även bistå enskilda anställda med planering gällande pensioner.

Michael Lawrence, director, Global Wealth Map. Utbildning: BbusSc (Hons) University of Cape Town, APFS Chartered Financial Planner, Chartered Institute of Insurance. Erfarenhet: FCA registrerad rådgivare sen 2002.

“Pensioner och försäkringar som täcker de anställda är troligtvis det som skiljer sig mest mellan Sverige och Storbritannien, det blir allt viktigare för arbetsgivare att vara medvetna om lagstiftningen här.”